Primaria Gohor Contact
- Informatii de contact Primaria Gohor: -

 • Program de lucru : Luni-Vineri orele 8-16
 • tel: 0236865500
 • fax: 0372003959
 • e-mail: gohor@gl.e-adm.ro

 • Program audiente
 • Primar - Sîrghie Gelu : Marti 9.00-12.00
 • Viceprimar - Camară Costică : Miercuri 9.00-12.00


 •    Conform art. 5. (1) din Legea 544/2001, fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:
  a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
  b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;
  c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
  d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
  e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
  f) programele şi strategiile proprii;
  g) lista cuprinzând documentele de interes public;
  h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
  i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.
     Conform art. 22. (1) din antemenţionata Lege, în cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plîngerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.(10, respectiv 30 de zile)