Primaria Gohor Situatii financiare

Cont unic "Sume încasate pentru bugetul local în cont unic, în curs de distribuire" deschis de UAT Comuna Gohor la Trezoreria Municipiului Tecuci.
RO29TREZ30721A470400XXXX