Primaria Gohor Proiecte
Proiecte în implementare în anul 2019
  • Modernizare Şcoala Gimnazială nr. 1 din sat Gohor, comuna Gohor, județul Galați
  • Modernizare Şcoala Gimnazială din sat Gara Berheci, comuna Gohor județul Galați
  • Înființare sistem de alimentare cu apă și sistem de canalizare menajeră, în comuna Gohor, satele Poşta și Gara Berheci, județul Galați
  • Construire gradiniţă în comuna Gohor, sat Gohor, judeţul Galaţi
  • Modernizarea reţelei de drumuri de interes local în comuna Gohor, judeţul Galaţi
  • Strategia de dezvoltare a comunei Gohor