Prezentare

Comuna Gohor cuprinde 5 sate: Gohor, Gara Berheci, Ireasca, Nărteşti, Poşta şi este situată în N-V judeţului, la hotarul cu judeţul Vrancea. Suprafaţa teritoriului său este de 5197 ha, iar populaţia este de 3916 locuitori. Temperatura medie anuală a aerului este de 9,9°C. Se află în bazinul hidrografic Siret, principalele ape fiind Bârlad, Berheci şi Zeletin. Solurile predominante sunt cernoziomurile, solurile aluviale şi erodisolurile.

Satul Gohor este atestat documentar la 3 octombrie 1740, când printr-un hrisov emis de Petru Rareş se întăreşte lui Nicoară Totole „un sat pe Berheciu, anume unde au fost Totole”. În anul 1839 exista o moşie Totoleşti în partea de nord a satului Nărteşti. Toponimul Gohor s-ar putea să provină dintr-un onomastic neatestat încă documentar. La originea lui ar fi substantivul „spaimă”, „fantomă”, „ameninţare”. T. Ciuntu a susţinut că întemeietorul satului ar fi fost un Gohol, care nu este atestat documentar.

Gara Berheci s-a constituit probabil după 13 septembrie 1872, când se pune în funcţiune calea ferată Galaţi-Barboşi-Tecuci-Bârlad, în jurul staţiei de cale ferată. Pe actuala vatră a satului sau pe alta din vecinătate, exista la 6 decembrie 1736 o aşezare denumită Berheci, care s-a risipit apoi.

Ireasca este un sat atestat la 20 februarie 1760, ca moşie în ţinutul Tecuci. La 1 ianuarie 1804, când satul era probabil constituit, este numit Iriasca.

Nărteşti este un sat atestat în iulie 1772. Antroponimul Nartul, alcătuit probabil la începutul secolului XVIII, îl desemnase slujbaşul care încasa impozitul pe produse, vite, în timpul domniei lui Mihai Racoviţă.

Poşta este un sat înfiinţat înainte de anul 1830, în jurul „poştei”, care desemna: „locul în care se puteau odihni călătorii şi se schimbau caii poştalionului cu care se deplasau”.