Biblioteca

În comuna Gohor, activitatea de bibliotecă a început încă din anul 1902, în cadrul Bibliotecii Şcolare care deţinea 60 de volume, cărţi trimise de Casa Şcoalelor din Ministerul Învăţământului. După anul 1925, activitatea de bibliotecă depindea de Fundaţia Culturală „Principele Carol”, fiind desfăşurată de cadrele didactice din comună. În anul 1938, s-au înfiinţat Căminele Culturale Gohor şi Ireasca pe lângă care funcţiona şi biblioteca. În perioada 1948-1959, Căminul Cultural şi Biblioteca erau conduse de cadre didactice voluntare. Biblioteca Comunală Gohor a funcţionat în mai multe case particulare. În perioada 1950-1960, are loc o pătrundere masivă de literatură marxist-leninistă rusă şi sovietică

Primul bibliotecar comunal a fost Sârghie Maria, care a deţinut această funcţie până în anul 1973, an după care postul de bibliotecar este desfiinţat, iar activitatea de bibliotecă a fost continuată de cadre didactice cu indemnizaţie. Între 1973-1990, achiziţia de carte se face sporadic, iar numărul cititorilor scade. Începând cu anul 1990, se reînfiinţează postul de bibliotecar, se revizuieşte fondul de carte, se completează colecţiile bibliotecii prin achiziţii din domenii diferite.

În prezent, Biblioteca Comunală Gohor dispune de un fond de carte de 10.854 volume, având înscrişi un număr de 420 utilizatori.